uk Lyzohub V. S. – of the 75-Years from Birthday

Main Article Content

Hryhoriy Mykhailovych
Chernenko Nataliia Pavlivna
Nechiporenko Leonid Anatolievich

Abstract

Lyzohub V. S. – Doctor of Biological Sciences, Professor,Director of the Institute of Physiology named after Mikhail Bosey.


November 7, 1946 – was born, Cherkasy, Ukrainian.


1969 – graduated from Cherkasy State Pedagogical Institute, Physical Education. Professor Lyzohub V. has been working at Cherkasy National University as a lecturer, associate professor, dean, professor, head of the department of anatomy and physiology of humans and animals, director of the Institute of Physiology named after M. Bosey since 1972.

Article Details

Section
Статті
Author Biographies

Hryhoriy Mykhailovych, director of the scientific library named after M. Maksimovich Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, director of the scientific library named after M. Maksimovich Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

Chernenko Nataliia Pavlivna, The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Anatomy, Physiology and Physical Rehabilitation Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

Nechiporenko Leonid Anatolievich, The Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Director of the Educational and Scientific Institute of Physical Culture, Sports and Health Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

References

Давиденко І.М. Історія та перспективи фізіологічних досліджень в інституті// Тез. доп. ювіл. наук.-практ. конф. "Місце Черкаського педагогічного інституту у розвитку вітчизняної науки, освіти й культури". Черкаси, 1991. С. 128 - 130 .

З новим кроком! Молодь Черкащини. 1972. 24 грудня.

Кафедра фізіології людини та тварини. Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. Історичний нарис. 1921 2001. К., 2001. С. 93 - 128.

Лизогуб В.С., Макаренко М.В. і ін. Спосіб визначення рівня сили функціональної рухливості нервових процесів людини. Патент України А61В5/16 №61246 А. Опубл.17.11.2003, Бюл. №2.

Лизогуб В.С., Макаренко М.В. і ін. Спосіб визначення рівня сили нервових процесів людини. Патент України А67В8/16 №3857. Опубл.15.12.2004, Бюл. №4.

Лизогуб В.С., Макаренко М.В. і ін. Спосіб визначення рівня сенсомоторної реактивності людини. Патент України А61В5/6 №78145. Опубл.15.02.2007, Бюл. №2.

Лизогуб В.С., Макаренко М.В. і ін. Спосіб психофізіологічної оцінки функціонального стану слухового аналізатора. Патент на винахід А68В5/16 №96496. Опубл.15.11.2011, Бюл. №5

Лизогуб В.С., Макаренко М.В. і ін. Спосіб визначення швидкості центральної обробки інформації вищими відділами центральної нервової системи. Патент України А61В5/16 №106028. Опубл.10.07.2014, Бюл. №13.

Лизогуб В.С. та інші Сертифікат України А61В5/16 №61246 А. 2017 р. За підручник – Фізіологія спортивної діяльності, виданий у 2015 році.

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.