POSTURAL STABILITY ON STABLE AND UNSTABLE SUPPORT IN DIFFERENT PATHOLOGIES

Main Article Content

Володимир Лизогуб
Аркадій Кравець
Ігор Путілін
Юлія Чистовська

Abstract

У осіб з пошкодженнями хребта (n=12), травмами нижньої кінцівки (n=12) та здорових (n=14) досліджували постуральну стійкість на стабільній та нестабільній платформі стабілографа «МПФІ стабилограф-1» після проведення курсу фізичної реабілітації з використанням багатофункціонального програмного комплексу (БПК) MFT Challenge Disc 2.0.
Встановлено, що фізична реабілітація з допомогою БПК MFT Challenge Disc 2.0 здійснює позитивний вплив на підвищення статокінетичної стійкості пацієнтів з патологією  поперекового відділу хребта та кісток нижніх кінцівок. Після курсу реабілітації по програмі БПК MFT Challenge Disc 2.0 на нестабільній опорі стабілографа у пацієнтів з патологією поперекового відділу хребта та травмами кісток нижніх кінцівок спостерігали статистично значуще підвищення коефіцієнту якості функції регулювання рівноваги (КFR,%), та зменшення довжини траєкторії коливання центру тиску (Length, мм), середньої швидкості переміщення центру тиску (AvgSpeed, мм/с) та середньої частоти спектру коливання центру тиску у медіолатеральній та антеріопостеріорній площині (wAvgFМА, Гц), ніж на стабільній опорі. У пацієнтів з патологією поперекового відділу хребта виконання завдань фізичної реабілітації по програмі БПК MFT Challenge Disc 2.0 дозволяє суттєво покращити статокінетичну стійкість, та знизити напруження механізмів постуральної регуляції на нестабільній опорі стабілографа, ніж у пацієнтів з патологією нижніх кінцівок.
Результати демонструють, що за умови використання тренувального комплексу БПК MFT Challenge Disc 2.0 показники стабілографії змінювались непропорційно. Виявлені особливості зміни стабілографічних показників обумовлені різною патологією хворих і умовами утримання вертикального положення на стабільній та нестабільній опорі. Доведено, що нестабільна опора здійснює більш виражений вплив на процес реабілітації хворих з патологією кісток нижніх кінцівок, ніж поперекового відділу хребта та на стабільній опорі. Нестабільна опора, що використовується для тренування координації та реабілітації, а також для дослідження кількісних характеристик статокінетичної стійкості дає об’єктивну оцінку функціонального стану системи, що підтримує рівновагу. Така оцінка заснована на кількісному вимірі здатності людини керувати позою у стабілометричних тестах заснованих на методиках з біоуправлінням опорної функції.

Article Details

Section
Статті

References

Cohen HS, Mulavara AP, Stitz J, Sangi-Haghpeykar H, Williams SP, Peters BT, Bloomberg JJ. Screening for vestibular disorders using the modified clinical test of sensory interaction and balance and tandem walking with eyes closed. Otol neurotol. 2019. № 40(5). Р. 658–665. https://doi.org/10.1097/MAO.0000000000002173

Zimmermann M, Toni I, de Lange FP. Body posture modulates action perception. J. Neurosci. 2013. Vol. 33, no 14. P. 5930.

Halmágyi GM, Curthoys IS. Vestibular contributions to the Romberg test: Testing semicircular canal and otolith function. European journal of neurology. 2021. Vol. 28 (9). P.3211–3219. https://doi.org/10.1111/ene.14942

Nishino LK, Rocha GD, Souza T, Ribeiro F, Cóser PL. Protocolo para posturografia estática com provas dinâmicas em indivíduos sem queixas vestibulares utilizando o sistema Horus. CoDAS. 2021/ Vol. 33 (3): e20190270. https://doi.org/10.1590/2317-1782/20202019270.

Sliva SS. Domestic computer stabilography: engineering standards, functional capabilities, and fields of application. Biomed Eng. 2005. Vol. 39(1). P. 31-4. https://doi.org/10.1007/s10527-005-0037-8

Mochizuki L, Duarte M, Amadio AC, Zatsiorsky VM, Latash ML. Changes in postural sway and its fractions in conditions of postural instability different postural control mechanisms. J Appl Biomech. 2006. Vol. 22(1). P. 51-60. PMID: 16760-567. https://doi.org/10.1123/jab.22.1.51

Shephard NT. Functional operation of the balance system in daily lives. Otolaryngology Clinics of North America. 2000. Vol. 33(3). P. 455-69. https://doi.org/10.1016/S0030-6665(05)70220-6

Sologubov EG, Yavorskii AB, Kobrin VI, Nemkova SA, Sinel'nikova AN. Use of Computer Stabilography and computer- assisted biomechanical examination of gait for diagnosis of posture and movement disorders in patients with various forms of infantile cerebral paralysis. Biomed Eng. 2000. Vol. 34(3): 138-43. https://doi.org/10.1007/BF02389845

Dias et al. Validity of a new stabilometric force platform for postural balance evaluation. Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano. 2011. Vol. 5, no. 13. P. 367—372.

Платонов В.М. Сучасна система спортивного тренування. Київ. Перша друкарня. 2021. 672 с.

Коваленко Я., Болобан В., Жирнов О. Сенсомоторна координація спортсменів, які займаються художньою гімнастикою на етапі спеціалізованої базової підготовки. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2017. №4. С. 27-34.

Приймаков А. А., Ейдер Є., Омельчук Є. В. Стійкість рівноваги у вертикальній стійці та управління довільним рухом у спортсменів-стрільців у процесі виготовлення та стрільби по мішені. Фізичне виховання студентів. 2015. № 1. С. 36—42.

Лизогуб В.С., Салівончик І.І., Коваль Ю.В., Дудник І.О. Формування статокінетичної стійкості в онтогенезі. Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки. 2023. № 2. С. 11–22. Doi: 10.31651/2076-5835-2018-1-2023-2-64-77

Іванова Г. Є., Скворцов Д. В., Клімов Л. В. Оцінка постуральної функції у клінічній практиці. Вісник відновлювальної медицини. 2014. № 1. С. 19—25.

Кубряк О. В, Гроховський С. С. Практична стабілометрія. Статичні рухово-когнітивні тести з біологічним зворотним зв'язком по опорній реакції. 2012. С. 88 с. ISBN 978-5-91146-686-2.

Da Costa Monsanto R, Kasemodel A, Tomaz A, Paparella MM, Penido NO. Current evidence of peripheral vestibular symptoms secondary to otitis media. Annalsofmedicine. 2018. Vol. 50 (5). Р. 391–401. https://doi.org/10.1080/07853890.2018.1470665

Gorski LP, Silva A, Cusin FS, Cesaroni S, Ganança MM, Caovilla HH. Body balance at static posturography in vestibular migraine. Brazilian journal of otorhinolaryngology. 2019. Vol. 85 (2). Р. 183–192. https://doi.org/10.1016/j.bjorl.2017.12.001

Лозова ЮВ. Визначення вестибулярної функції у дітей хворих на гнійний середній отит. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Медицина». 2022. №44. С. 49-64. doi:10.26565/2313- 6693-2022-44-04

Аsslander L.I., Peterka R.J. Sensory reweighting dy¬namics in human postural control. J. Neurophysiol. 2014. Vol. 111. Nо. 9. P. 1852.

Sousa A.S., Silva A., Tavares J. M. Biomechanical and neurophysiological mechanisms related to postural control and efficiency of movement: a review. So- matosens. Mot. Res. 2012. Vol. 29. Nо. 4. P. 131.

Faraldo-Garcia A.I., Santos-Perez S., Crujeiras-Casais R. et al. Influence of age and gender in the sensory analysis of balance control. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2012. Vol. 269. Nо. 2. P. 673

Polastri P.F., Barela J.A., Kiemel T. et al. Dynamics of inter-modality re-weighting during human postural control. Exp. Brain Res. 2012. Vol. 223. Nо. 1. P. 99

Minino R, Lopez E T, Sorrentino P, Rucco R, Lardone A, Pesoli M, Tafuri D, Mandolesi L, Sorrentino G, Liparoti M. The effects of different frequencies of rhythmic acoustic stimulation on gait kinematics and trunk sway in healthy elderly population. Scientific Reports. 2021. doi:10.1038/s41598-021- 98953-2] [PMid:34593924

Karageorghis CI, Lyne LP, Bigliassi M, Vuust P. Effects of auditory rhythm on movement accuracy in dance performance. Human Movement Science. 2019. Vol. (67):102511. doi:10.1016/j.humov.2019.102511 PMid:31450067

Коваль Ю.В., Юхименко Л.І., Чистовська Ю.Ю., Палійчук О.В. Вікові особливості формування статокінетичної стійкості у осіб з депривацією слухової функції Вісник Черкаського університету. Серія: Біол. науки, 2023, № 1. С. 11–22. Doi: 10.31651/2076-5835-2018-1-2023-1-46-57.

Bezkopulna S. V. Age dynamics of the persons with the stature disorders’ mental workability. Cherkasy University Bulletin: Biological Sciences Series. 2020. № (2). С. 11-19.

Barozzi S, Socci M, Soi D, Di Berardino F, Fabio G, Forti S, Gasbarre AM, Brambilla D, Cesarani A. Reliability of postural control measures in children and young adolescents. European archives of oto- rhino-laryngology : official journal of the European Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (EUFOS): affiliatedwiththeGermanSocietyforOto-Rhino-Laryngology. 2014. Vol. 271 (7). Р. 2069–2077. https://doi.org/10.1007/s00405-014-2930-9.

Безкопильна С.В., Мінаєв Б.П., Безкопильний О.О., Каленіченко О.В., Гречуха С.В. Вікові особливості статокінетичної стійкості у спортсменів та не спортсменів. Вісник Черкаського університету. Серія: Біол. науки, 2023, № 1. С. 11–22. doi: 10.31651/2076-5835-2018-1-2023-1-27-34.