Cherkasy University Bulletin: Biological Sciences Series

 

Заснована в: 1997 році

Теми: Актуальні питання сучасної біологічної науки

Реферативні бази даних: Google Scholar (Вісник Черкаського університету. Біологічна серія, scholar.google.com), Індекс міжнародних журналів Індекс Коперника Майстер-лист (2015: 54.30, 2016: 61,43, 2017: 74,16; 2018:76.72; 2019: 73,7; 2020: 77,89), CiteFactor, Ulrichsweb

ISSN (Друк): 2076-5835

ISSN (онлайн): 2518-1211

Свідоцтво про державну реєстрацію: 17.03.2020 No409

Спеціалізована реєстрація наукових видань: Наказ Міністерства освіти і науки України No 747 від 13.07.2015

Спеціальність за даними Державної акредитаційної комісії: 03 – Біологічні науки

Періодичність: два рази на рік

Мова публікації: Українська, англійська, російська

Засновник: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

 Головний редактор: доктор біологічних наук, професор Лизогуб Володимир Сергійович

 Відповідальний секретар: кандидат біологічних наук, доцент Свєтлова Олена Дмитрівна

Редакційна колегія:

Лизогуб В.С., д.б.н., проф. (відповідальний редактор); Свєтлова О.Д., к.б.н., доц. (відповідальний секретар); Абуладзе А.В., к.б.н. (Грузія); Анна Радохонська, д.б.н., проф. (Польща); Бащенко М.І., академік НААН, д.с.-г.н., проф.;  Гаврилюк М.Н., к.б.н., доц.; Давидова О. М. к.б.н, доц. (США), Зима І.Г., д.б.н., ст.н.сп., доц., Ілюха Л.М., к.б.н., доц.; Коваленко С.О., д.б.н., проф.; Коробейнікова Л.Г. д.б.н, проф., Лисенко О.М. д.б.н., проф., Макарчук М.Ю., д.б.н., проф.; Освальд Руксенас, д.б.н., проф. (Литва); Спрягайло  О.В., к.б.н., доц.; Хоменко  С.М., к.б.н., доц.; Юхименко Л.І., д.б.н., доц.

Адреса редакції: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 81, 18031

Тел.: (067)9724657

Електронна пошта: svetlova_2004@ukr.net

Адреса веб-сайту публікації (URL): http://bio-ejournal.cdu.edu.ua

Вимоги до публікації: http://bio-ejournal.cdu.edu.ua/information/authors