PECULIARITIES OF FORMATION OF FUNCTIONAL RESERVES OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM OF ADOLESCENTS AND YOUNG MEN

Main Article Content

Сергій Хоменко
Максим Лю

Abstract

Науково обґрунтовано та запропоновано новий спосіб діагностики та оцінки резервних можливостей серцево-судинної системи підлітків та юнаків. Дослідження варіації серцевого ритму (ВСР) та хвильової структури серцевого ритмі (ХССР) телеметричним методом (пульсомет Polar m400 HR, Polar Oy, Фінляндія) за умови виконання ортостатичної проби за динамікою показників стрес-індексу (SI) та індексу симпато-вагального балансу (LF/НF) у юнаків та підлітків встановлені різні типологічні варіанти резервних можливостей регуляторних реакцій на серцевий ритм (СР). За динамікою показників SI та LF/НF у юнаків встановлені вищі фізіологічні резерви, а механізми регуляції автономної нервової системи (АНС) характеризувалися підвищеною активацією автономного контуру управління на пазухо-передсердний вузол серця та зниженим впливом вищих вегетативних центрів на підкірковий центр, ніж у підлітків.  Кардіоінтервалографія є важливим і чутливими методом дослідження станів адаптації/дезадаптації та резервних можливостей організму спортсменів. Для раннього розпізнавання неадекватних реакцій організму на тренувальні та змагальні навантаження необхідно впроваджувати в практику медичного контролю телеметричні методики дослідження функціонального стану та резервних можливостей серцево-судинної системи.

Article Details

Section
Статті

References

Григорян, Р., & Сагач, В. (2017). Концепція фізіологічних суперсистем: Нова фаза інтегративної фізіології. Фізіологічний журнал, 63(3), 58–67.

Уилмор, Дж., & Костилл, Д. (2001). Физиология спорта и двигательной активности: Учеб. пособие. Олимпийская литература.

Апанасенко, Г., & Козакевич, В. (2004). Оцінка фізичного здоров’я дітей і підлітків. Медичний всесвіт, 4(1), 94–106.

Платонов, В. (2021). Сучасна система спортивного тренування. Перша друкарня. 672 с.

Дорофєєва, О. (2016). Комплексна оцінка та корекція функціонального стану і резервних можливостей організму спортсменів. Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія, (2), 25–30.

Коваленко, С. О., & Кудій, Л. І. (2016). Варіабельність серцевого ритму: Метод. аспекти. ЧНУ ім. Б. Хмельницького. 298 с.

Корнєєва, І., & Поляков, С. (2002). Ортостатичне тестування в оцінці функціональної готовності юних спортсменів. Теорія та практика фізичної культури, (2), 9–12.

Міщенко, В. С., Коробейнікова, Л. Г., & Коробейніков, Г. В. (2017). Психофізіологічний стан висококваліфікованих спортсменів з різним рівнем нейродинамічних функцій. Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки, (2), 45–53.

Korobeynikov, G., Korobeynikova, L., Potop, V., Nikonorov, D., Semenenko, V., Dakal, N., & Mischuk, D. (2018). Heart rate variability system in elite athletes with different levels of stress resistance. Journal of Physical Education and Sport, (79), 550–554.

Nelson, R. J. (2005). Biology of Aggression. Oxford University Press. 451 p.

Shaffer, F., & Ginsberg, J. P. (2017). An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms. Frontiers in Public Health.

Nunan, D., Sandercock, G. R., & Brodie, D. A. (2010). A quantitative systematic review of normal values for short-term heart rate variability in healthy adults. Pacing Clin Electrophysiol.

Samokish, I., Bosenko, A., Pryimakov, O., & Biletskaya, V. (2017). Monitoring system of functional ability of university students in the process of physical education. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 17(1), 73–78.

Serra-Grima, R., Carrió, M., Subirana, M., Bernà, L., & Prat, T. (2000). Marked ventricular repolarization abnormalities in highly trained athletes' electrocardiograms: Clinical and prognostic implications. J. Am. Coll. Cardiol., 36(4), 1310–1316.

Shaffer, F., & Ginsberg, J. P. (2017). An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms. Frontiers in Public Health, 5. https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00258

Яблучанский, Н. И., & Мартыненко, А. В. (2010). Вариабельность сердечного ритма в помощь практическому врачу. Для настоящих врачей. https://core.ac.uk/download/pdf/46586473.pdf

Ilyin, V. N., Filippov, M. M., & Sosnovskiy, V. V. (2017). Ttraining of the athletes with use of hypoxic conditions. Вісник Черкаського університету, серія «Біологічні науки», (2), 11–26.

Сосновський, В. В., Пастухова, В. А., Філіпов, М. М., & Ільїн, В. М. (2018). Аналіз спектрів потужності варіабельності серцевого ритму у спортсменів під час початкової адаптації до умов гірської гіпоксії. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, 4(186), 42–44.

Mikhalyuk, E. L., Didenko, M. V., & Malakhova, S. M. (2014). Features of autonomic regulation of heart rate, central hemodynamics and physical performance in Short-distance runners. Zaporozhye Medical Journal, (2). https://doi.org/10.14739/2310-1210.2014.2.25430

Malik, M., Bigger, J. T., Camm, A. J., Kleiger, R. E., Malliani, A., Moss, A. J., & Schwartz, P. J. (1996). Heart rate variability: Standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. European Heart Journal, 17(3), 354–381. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.eurheartj.a014868

West, B. J., & Turalska, M. (2019). Hypothetical Control of Heart Rate Variability. Frontiers in Physiology, 10. https://doi.org/10.3389/fphys.2019.01078

Босенко, А. І., Борщенко, В. В., Топчій, М. С., & Шавініна, А. О. (2017). Стан механізмі регуляції кардіоритму у дівчат 7-16 років протягом навчання в школі. Вісник проблем біології і медицини, 2(136), 359–401.

Nunan, D., Sandercock, G. R. H., & Brodie, D. A. (2010). A quantitative systematic review of normal values for short-term heart rate variability in healthy adults. Pacing and Clinical Electrophysiology, 33(11), 1407–1417. https://doi.org/10.1111/j.1540-8159.2010.02841.x

Lehrer, P. M., & Gevirtz, R. (2014). Heart rate variability biofeedback: How and why does it work? Frontiers in Psychology, 5. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00756

Perrotta, A. S., Jeklin, A. T., Hives, B. A., Meanwell, L. E., & Warburton, D. E. R. (2017). Validity of the elite HRV smartphone application for examining heart rate variability in a field-based setting. Journal of Strength and Conditioning Research, 31(8), 2296–2302. https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000001841

Hamaideh, S. H., Al-Omari, H., & Al-Modallal, H. (2016). Nursing students’ perceived stress and coping behaviors in clinical training in Saudi Arabia. Journal of Mental Health, 26(3), 197–203. https://doi.org/10.3109/09638237.2016.1139067

Most read articles by the same author(s)