PERSPECTIVES OF USING VIBURNUM PLANTS FOR IMPROVING THE FUNCTIONAL QUALITY OF DAIRY PRODUCTS

Main Article Content

Марія Михайленко
Наталія Нестерова
Світлана Лікар

Abstract

У статті узагальнено інформацію щодо цінності та функціональних властивостей кисломолочних продуктів, у першу чергу – йогуртів, до складу яких додають різноманітні рослинні наповнювачі, з метою надання продукту лікувально-профілактичної дії. Обґрунтовано перспективність використання рослин роду Viburnum в кисломолочних виробництвах.

Проведено комплексний аналіз впливу наповнювача «калина» на органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні показники йогурту кисломолочного. Встановлено, що додавання екстракту калини безпосередньо впливає на якість йогурту, зокрема на його смакові та органолептичні характеристики. Варто відзначити, що усі досліджені зразки відповідали основним нормам щодо безпечності харчової продукції в Україні. Показано, що наповнювач «калина» не виявляє негативного впливу на фізико-хімічні та мікробіологічні показники біфідойогурта і може використовуватися у якості смакового компоненту на рівні із загальноприйнятими в Україні ароматизаторами. Отже, плоди калини є перспективним наповнювачем для українського ринку, володіють лікувально-профілактичною дією на організм людини та є відносно дешевою сировиною для вирощування на території нашої країни.

Article Details

Section
Статті

References

Діптан В.С., Нестерова Н.Г. Перспективи створення спеціальних кисломолочних продуктів із рослинним збагаченням / Наука, освіта, технології та суспільство: актуальні проблеми теорії та практики: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 25 травня 2022 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. С. 37-39.

Горошко О.М. Цілюща сила калини / Горошко О.М., Матущак М.Р. / Буковинський державний медичний університет – 2021. Доступ до ресурсу: https://www.bsmu.edu.ua/blog/czilyushha-syla-kalyny/

Yaroshenko A. О., Shpychak О. S., Khokhlenkova, N. V., & Yuryeva, G. B. (2023). Development of industrial technology of plant substance of Viburnum opulus fruit liquid extract. Farmatsevtychnyi Zhurnal, (6), 94-103. https://doi.org/10.32352/0367-3057.6.23.07

Шапіро, Д.К. Біохімічний склад плодів форм Viburnum opulus L., що ростуть у поліссі та лісостепу України / Шапіро Д.К., Кисилевський І.Р., Мороз П.А., Потопальський О.І. // Рослинні ресурси. 1994. – Т. 3. – Вип. 2. – С. 54-63

Juhnevica-Radenkova K, Krasnova I, Seglina D, Muizniece-Brasava S, Valdovska A, Radenkovs V. Scrutinizing the Antimicrobial and Antioxidant Potency of European Cranberry Bush (Viburnum opulus L.) Extracts. Horticulturae. 2024; 10(4), 367 p. https://doi.org/10.3390/horticulturae10040367

Кисличенко В.С., Дьяконова Я.В. Калина. Фармацевтична енциклопедія. Видання друге, доповнене. – Київ: Моріон, 2010.– С.645-646.

Golikova, V. (2023). Research of Antioxidant Activity of Aronia melanocarpa Fruits and Viburnum opulus Fruits. IntechOpen. doi: 10.5772/intechopen.1001147

Altun M.L.; Cltoglu G.S.; Yilmaz B.S.; Coban T. Antioxidant properties of Viburnum opulus and Viburnum lantana growing in Turkey / International Journal of Food Sciences & Nutrition, 2008; Vol.59, N. 3. - P. 175-180

Şapcı, H., Yılmaz, F., Vural, C., Bahtiyari, M. İ., et al. (2017). Antimicrobial and Antifungal Activity of Fabrics Dyed with Viburnum opulus and Onion Skins. International Journal of Secondary Metabolite, 4(3, Special Issue 1), 280-284. https://doi.org/10.21448/ijsm.372225

Паска М.З., Голуб Б.І., Мартинюк І.0., Басараб І.М. Навчальний посібник з дисципліни «Методи контролю харчових виробництв». Львів 2012. – С. 59-65.

МОЛОКО Визначення вмісту азоту Частина 1. Метод К’єльдаля (ISO 8968-1:2001, IDT; IDF 20-1:2001, IDT) ДСТУ ISO 8968-1:2005 (IDF 20-1:2001) Доступ до ресурсу: https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/dstu_iso_8968-1_2005.pdf

ГОСТ 30347-97 Молоко і молочні продукти. Методи визначення Staphylococcus aureus Доступ до ресурсу: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=76753

ГОСТ 31659-2012 Продукти харчові. Метод виявлення бактерій роду Salmonella. Доступ до ресурсу: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293785/4293785571.pdf

ДСТУ 7140:2009. Молоко та молочні продукти. Метод підраховування кількості коліформ та кишкової палички (Е. coli) за допомогою пластин.

Продукти харчові. Метод визначеня дріждів і плісневих грибів. ДСТУ 8447:2015.

Доступ до ресурсу: dstu_8447_2015_produkti_kharchovi._metod_viznachennya_drizhdz.pdf (isu.net.ua)

Скляр Т. В., Поспєлова О. О., Черевач Н. В., Дрегваль О. А., Курагіна Н.В. Особливості мікрофлори молока та молочних продуктів, що реалізуються в м. Дніпро/ Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 3 (31) С.353-359 Доступ до ресурсу: https://jmbs.com.ua/pdf/6/3/jmbs0-2021-6-3-353.pdf