The effect of herbicide and biological preparations on the legume-rhizobial apparatus "Cicer Arietinum l. - Mesorhizobium Ciceri" and the quality of chickpea crop

Main Article Content

Oleksandr Oleksandrovich Korobko
Tetyana Petrivna Novikova
Olga Hryhorivna Zubenko
Oleksandr Volodymyrovych Ilyukha

Abstract

The results of research on the effect of different rates of Panda herbicide,
Stimpo growth regulator and Rizobofit microbial preparation on leaf surface area formation and
chickpea cultivar Pamyat’ yields are presented. As a result of the conducted research, the most
effective combination of preparations, which provides a significant increase of number and mass
of nitrogen-fixing nodules and as a result grain productivity of chickpea crops, was established.
Purpose. To study the effect of different rates of Panda herbicide applied separately or in
the background of plant treatment with biologic preparations – plant growth regulator Stimpo
and microbial preparation Rizobofit – on the formation of legume-rhizobial apparatus of
chickpea and yield of chickpea variety Pamyat.

Article Details

Section
Статті
Author Biographies

Oleksandr Oleksandrovich Korobko, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

candidate of agricultural sciences, teacher, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

Tetyana Petrivna Novikova, Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

candidate of agricultural sciences, senior lecturer, Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

Olga Hryhorivna Zubenko, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

candidate of biological sciences, senior lecturer, Cherkasy National University named after B. Khmelnytskyi

Oleksandr Volodymyrovych Ilyukha, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

candidate of biological sciences, senior lecturer, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

References

Список використаної літератури

Poljsak B. Strategies for reducing or preventing the generation of oxidative stress. Oxidative medicine and

cellular longevity. Hindawi Pub. Corp. 2011. Vol. 2011. P. 1–15.

Січкар В Пестициди та азотфіксація зернобобових культур. Спецвипуск ж. Пропозиція. Сучасні

агротехнології із застосування біопрепартав та регуляторів росту. 2015. С. 32–34

Карпенко В. П., Івасюк Ю. І., Оратівська С. А. Біологізована технологія вирощування бобових культур

(соя, горох). За ред. В. П. Карпенка. Умань: Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2016. 24 с.

Ярчук И. И. Булгакова М. П. Физиологически активные вещества гумусовой природы как

экологический фактор детоксикации остаточных количеств гербицидов. Биологические науки, 1991.

№10. С. 75–81. 199

Івасюк Ю. І., Карпенко В. П., Грицаєнко З. М. Симбіотичний стан посівів сої за дії біологічно активних

речовин. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2015. №2. С. 13–16.

Івасюк Ю. І. Продуктивність посівів сої за роздільного та інтегрованого застосування мікробіологічного

препарату, регулятора росту рослин і гербіциду. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2016. №.3. С. 89–95.

Yadav, Shyam & Redden, Robert & Chen, W & Sharma, B. Chickpea breeding and management. CAB Int.

Р. 538–554.

Гербіцид Панда, Каталог компанії UKRΛVIT КЕ. URL: https://ukravit.ua /uk/panda/.(дата звернення:

11.2022)

Стимулятор росту Стимпо. Препарати ДП МНТЦ "Агробіотех" : Каталог. URL: http:// www.agrobiotech.

com. ua/ ua/ stimpo (дата звернення: 30.11.2022)

Добриво Ризобофіт (порошкоподібна форма) Інститут агроекології і природокористування НААН :

Каталог. URL: http://www.snpk.com.ua/ua /fertilizers/rizobofitp/ (дата звернення: 30.11.2022)

Державний реєстр сортів рослин України. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України.

URL: http://vet.gov.ua /sites/ default/ files/ReestrEU-2015-01-14a.pdf. (дата звернення: 30.11.2022)

Видання Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення

(СГІ – НЦНС), ЗАТ "Селена". Одеса, 2011. 128 с.

Коробко О. О. Біологічне обґрунтування застосування гербіциду, регулятора росту рослин і мікробного

препарату у посівах нуту в умовах Правобережного Лісостепу України: дис. кандидата сільськогосподарських

наук: 03.00.12 фізіологія рослин / Коробко Олександр Олександрович. Умань, 2019. 218 с.

Грицаєнко З. М., Грицаєнко А. О., Карпенко В. П. Методи біологічних та агрохімічних досліджень

рослин і ґрунтів. Київ : ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. 320 с.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта: Москва : Колос, 1973. 335 с.

Гукова М. М. Зависимость симбиотического усвоения азота бобовыми растениями от температуры.

Известия АН СССР "Знание", серия биолог. 1962. №6. С. 832–840.

Дідур І. М., Темченко М. О. Вплив інокулянтів та мікродобрив на густоту стояння та висоту рослин

нуту. Сільське господарство та лісівництво. Напрями і ефективність виробництва рослинницької

продукції. 2017. №6 (Том 1). С. 14–21.

Лісовий М. М., Пархоменко О. Л., Дідович С. В., Пархоменко Т. Ю., Чайка В. М. Розробка системи

комплексного застосування мікробних препаратів в агротехнології вирощування нуту.

Сільськогосподарська мікробіологія. 2010. Вип. 11. С. 90–101.

Карпенко В. П., Мостов’як І. І., Коробко О. О., Притуляк Р. М. Біологізована технологія вирощування

нуту : монографія за редакцією І. І. Мостов’яка. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. 125 с.

Карпенко В. П., Новікова Т. П., Притуляк Р. М. Формування симбіотичного апарату сочевиці за дії

біологічних препаратів. Вісник УНУС. Умань. 2018. No2. С. 39–44

Most read articles by the same author(s)