uk Evaluation of Herbicide and Biologic Preparations Effect on Leaf Surface Area and Chickpea Yields

Main Article Content

Oleksandr Oleksandrovich Korobko
Volodymyr Yakovych Bilonozko
Oksana Volodymyrivna Kuhniuk
Olena Pavlivna Manziy
Larisa Mykolayivna Tytarenko

Abstract

The results of research on the effect of different rates of Panda herbicide,
Stimpo growth regulator and Rizobofit microbial preparation on leaf surface area formation and
chickpea cultivar Pamyat' yields are presented. As a result of the conducted research, the most
effective combination of preparations, which provides a significant increase of photosynthetic surface
of leaves and as a result grain productivity of chickpea crops, was established.

Article Details

Section
Статті
Author Biographies

Oleksandr Oleksandrovich Korobko, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

candidate of agricultural sciences, teacher Cherkasy National University named after B. Khmelnytskyi

Volodymyr Yakovych Bilonozko, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

doctor of agricultural sciences, professor Cherkasy National University named after B. Khmelnytskyi

Oksana Volodymyrivna Kuhniuk , Cherkasy Medical Academy

Doctor of Philosophy, teacher of the Department of Natural Sciences Cherkasy Medical Academy

Olena Pavlivna Manziy, Uman State Pedagogical University named after P. Tychyna

candidate of economic sciences, associate professor Uman State Pedagogical University named after P. Tychyna

Larisa Mykolayivna Tytarenko , Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor Cherkasy National University named after B. Khmelnytskyi

References

Січкар В. І. Сучасний стан і перспективи вирощування зернобобових культур на нашій планеті. "2016:

Зернобобові культури та соя для сталого розвитку аграрного виробництва України". Матеріали

Міжнародної наукової конференції. Вінниця: Діло, 2016. С.14–15.

Карпенко В. П., Грицаєнко З. М., Притуляк Р. М. Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і

регуляторів росту рослин. Умань, 2012. 357 с.

Леонтюк І. Б. Ефективність гербіцидів та їх сумісного застосування з біостимуляторами росту на посівах

озимої пшениці Правобережного Лісостепу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г.

наук: спец. 06.01.01. Землеробство. К.: 2001. 16 с.

Каленська С. М., Єрмакова Л. М., Паламарчук В. Д. та ін. Системи сучасних інтенсивних технологій у

рослинництві. Вінниця: Рогальська І. О., 2015. 448 с.

Рябчинская Т. А., Бобрешова И. Ю., Харченко Г. Л., Саранцева Н. А. Снижение гербицидного стресса на

сахарной свекле при использовании биостимулятора Стиммунол ЕФ. Сахарная свекла. 2015. №4. C. 24–

Нецветаев В. П., Правдин И. В., Петренко А. В. Урожайность сортов нута при использовании

микробиологических препаратов. Достижения науки и техники АПК. 2016, Т.30. №1. С. 37–39. URL:

https://cyberleninka.ru /article /v /urozhaynost -sortov-nuta-pri-ispolzovanii-mikrobiologichneskih-preparatov.

Новожилов К. В. Некоторые направления экологизации защиты растений. Защита и карантин растений.

№8. С. 14–17.

Карпенко В. П., Івасюк Ю. І., Оратівська С. А. Біологізована технологія вирощування бобових культур

(соя, горох) / за ред. В. П. Карпенка. ‒ Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. 24 с.

Ярчук И. И. Булгакова М. П. Физиологически активные вещества гумусовой природы как экологический

фактор детоксикации остаточных количеств гербицидов. Биологические науки.1991. № 10. С.75–80.

Гербіцид Панда, Каталог компанії UKRΛVIT КЕ. URL: https://ukravit.ua /uk/panda/.(дата звернення:

11.2021)

Стимулятор росту Стимпо. Препарати ДП МНТЦ "Агробіотех" : Каталог. URL: http:// www.agrobiotech.

com. ua/ ua/ stimpo (дата звернення: 30.11.2021)

Добриво Ризобофіт (порошкоподібна форма) Інститут агроекології і природокористування НААН :

Каталог. URL: http://www.snpk.com.ua/ua /fertilizers/rizobofitp/ (дата звернення: 30.11.2021)

Державний реєстр сортів рослин України. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України. 2015.

URL: http://vet.gov.ua /sites/ default/ files/ReestrEU-2015-01-14a.pdf. (дата звернення: 30.11.2021)

Видання Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення

(СГІ – НЦНС), ЗАТ "Селена". Одеса, 2011. 128 с.

Грицаєнко З. М., Грицаєнко А. О., Карпенко В. П. Методи біологічних та агрохімічних досліджень

рослин і ґрунтів. Київ : ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. 320 с.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта: Москва : Колос, 1973. 335 с.

Карпенко В. П., Коробко О. О. Вплив біологічно активних речовин на ростові процеси рослин нуту в

умовах Правобережного Лісостепу України. Подільський вісник: сільське господарство, техніка,

економіка. 2018. №29. С. 17–24.

Карпенко В. П., Коробко О. О. Продуктивність нуту за впливу гербіциду і біологічних препаратів. Вісник

Уманського національного університету садівництва. Умань. 2018. №2. С. 64–67. DOI:

http://lib.udau.edu.ua/handle/123456789/7472

Карпенко В. П., Коробко О. О. Вплив гербіциду і біологічних препаратів на фотосинтетичну

продуктивність і врожайність нуту. Вісник Миколаївського національного університету. Миколаїв. 2018.

№4(100). С. 48–54. DOI: 10.31521/2313-092X/2018-4(100)-7

Коробко О.О. Біологічне обґрунтування застосування гербіциду, регулятора росту рослин і мікробного

препарату у посівах нуту в умовах Правобережного Лісостепу України : дис. канд. с.-г. наук : 03.00.12.

Умань, 2019. 219с.