The number of certain groups of soil microbiota under the influence of herbicide, plant growth regulator and microbial preparation in the rhizosphere of chickpea

Main Article Content

Oleksandr Oleksandrovich Korobko
Olga Hryhorivna Zubenko
Tetyana Petrovna Novikova
Yuriy Vasyliovych Meleshko

Abstract

The article presents the results of a study of the influence of different rates of the herbicide Panda, the plant growth regulator Stimpo and the microbial preparation Rhizobophyt on the formation of the area of soil microbiota of Pamyat chickpea crops. It was found that the total number of chickpea rhizosphere bacteria varies depending on weather conditions and the use of different rates of Panda herbicide alone and in combination with biological preparations. As a result of the conducted research, the most effective combination of preparations was established, which ensures a significant increase in the activity of soil microbiota and, as a consequence, the quality of chickpea sowing productivity.

Article Details

Section
Статті
Author Biographies

Oleksandr Oleksandrovich Korobko, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

candidate of agricultural sciences, senior lecturer
Cherkasy National University named after B. Khmelnytskyi

Olga Hryhorivna Zubenko, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

candidate of biological sciences, senior lecturer
Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

Tetyana Petrovna Novikova, Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

candidate of agricultural sciences, teacher
Uman State Pedagogical University named after Pavlo Tychyna

Yuriy Vasyliovych Meleshko, Cherkasy branch of the "State Environmental Protection"

Acting director of the Cherkasy branch of State State Environmental Protection University

References

Poljsak B. Strategies for reducing or preventing the generation of oxidative stress. Oxidative medicine and cellular longevity. Hindawi Pub. Corp. 2011. Vol. 2011. P. 1–15.

Січкар В Пестициди та азотфіксація зернобобових культур. Спецвипуск ж. Пропозиція. Сучасні агротехнології із застосування біопрепартав та регуляторів росту. 2015. С. 32–34

Туріна О. Л., Дідович С. В., Кулініч Р. О. Високопродуктивні рослинно-мікробні системи в агроценозах бобових культур Криму. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2014. Вип. 4 (81). С. 151–155.

Каленська С. М., Нетупська І. Т., Новицька Н. В. Формування врожаю нуту під впливом елементів технології вирощування. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2012. №2. С. 21–25.

Бушулян О. В., Січкар В. І., Бабаянц О. В. Інтегрована система захисту нуту відбур'янів, шкідників і хвороб. Одеса: СГІ-НЦНС, 2012. 24 с.

Карпенко В. П., Грицаєнко З. М., Притуляк Р. М. Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин. Умань, 2012. 357 с.

Січкар В Пестициди та азотфіксація зернобобових культур. Спецвипуск ж. Пропозиція. Сучасні агротехнології із застосування біопрепартав та регуляторів росту. 2015. С. 32–34

Гербіцид Панда, Каталог компанії UKRΛVIT КЕ. URL: https://ukravit.ua /uk/panda/.(дата звернення: 30.11.2022)

Стимулятор росту Стимпо. Препарати ДП МНТЦ "Агробіотех": Каталог. URL: http:// www.agrobiotech. com. ua/ ua/ stimpo (дата звернення: 30.11.2022)

Добриво Ризобофіт (порошкоподібна форма) Інститут агроекології і природокористування НААН : Каталог. URL: http://www.snpk.com.ua/ua /fertilizers/rizobofitp/ (дата звернення: 30.11.2022)

Державний реєстр сортів рослин України. Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України. 2015. URL: http://vet.gov.ua /sites/ default/ files/ReestrEU-2015-01-14a.pdf. (дата звернення: 30.11.2022)

Видання Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення (СГІ – НЦНС), ЗАТ "Селена". Одеса, 2011. 128 с.

Коробко О. О. Біологічне обґрунтування застосування гербіциду, регулятора росту рослин і мікробного препарату у посівах нуту в умовах Правобережного Лісостепу України: дис. кандидата сільськогосподарських наук: 03.00.12 фізіологія рослин / Коробко Олександр Олександрович. Умань, 2019. 218 с.

Грицаєнко З. М., Грицаєнко А. О., Карпенко В. П. Методи біологічних та агрохімічних досліджень рослин і ґрунтів. Київ: ЗАТ «НІЧЛАВА», 2003. 320 с.

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта: Москва: Колос, 1973. 335 с.

Карпенко В. П., Мостов’як І. І., Коробко О. О., Притуляк Р. М. Біологізована технологія вирощування нуту : монографія за редакцією І. І. Мостов’яка. Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. 125 с.

Карпенко В. П., Новікова Т. П., Притуляк Р. М. Формування симбіотичного апарату сочевиці за дії біологічних препаратів. Вісник УНУС. Умань. 2018. No2. С. 39–44

Most read articles by the same author(s)