BILONOZHKO VOLODYMYR YAKOVYCH: TO THE 70TH ANNIVERSARY

Main Article Content

Hryhoriy Mykhailovych Golysh
Oleksandr Oleksandrovich Korobko

Abstract

Стаття присвячена професору Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Володимиру Яковичу Білоножку з нагоди його 70-річчя. Подано основні віхи життя і діяльності цього відомого вченого в галузі сільськогосподарських наук, педагога, організатора вищої освіти. Науковий доробок В.Я. Проаналізовано Білоножка, показано його внесок у розвиток сучасної аграрної науки та роль ювіляра у розвитку кафедри біології, екології та агротехнології ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Підкреслено багатогранність життєвого шляху ювіляра, охарактеризовано його науковий шлях. Висвітлено науковий доробок та становлення і розвиток його наукової школи в галузі селекції рослин.

Article Details

Section
Статті
Author Biographies

Hryhoriy Mykhailovych Golysh, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

candidate of historical sciences, associate professor

director of the scientific library named after Mykhailo Maksymovych

Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

Oleksandr Oleksandrovich Korobko, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

candidate of agricultural sciences, senior lecturer
departments of biology, ecology and agricultural technologies
Cherkasy National University named after B. Khmelnytskyi

References

Голиш Г. Невтомний сіяч ниви аграрної науки. URL: https://cdu.edu.ua/news/nevtomnyi-siiach-nyvy-ahrarnoi-nauky.html (дата звернення 25.08.2023).

Гаврилюк М. Н. Білоножко Володимир Якович. Енциклопедія Сучасної України. Київ, 2008. URL: https://esu.com.ua/article-22983 (дата звернення 25.08.2023).

Кафедра екології та основ сільського господарства. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Київ, 2009. С. 87–88.

Професори ЧНУ ім. Б. Хмельницького Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького: столітня історія: колективна монографія / кер. автор. кол. і наук. ред. В. В. Масненко. Черкаси: Вид. Ю. Чабаненко. 2021. С. 320.

Білоножко Володимир Якович: доктор сільськогосподарських наук, професор: біобібліогр. покажч. / ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича. Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2017. 32 с.

Навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук: етапи становлення та сучасність / Гаврилюк М. Н., Спрягайло О. В., Мельник Т. О., Шафорост Ю. А. Освітньо-науковий простір сучасної України. З нагоди 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (11 жовтня 2021 року, м. Черкаси). Черкаси, 2021. С. 102–110.