Relationship between vegetative and neurodynamic functions in children of 5-7 years

Main Article Content

Anna Serhiivna Kolesnyk
Liliya Ivanivna Yukhymenko

Abstract

This publication presents an analysis of the age-related dynamics of statistical and spectral heart rate characteristics in the background and after mental loading. The indicators of the cardiovascular system (CVS) were studied with the help of the "Phasegraph" instrumental technique. The method of M.V. Makarenko studied functional mobility (FRNP) and strength of nervous processes (SNP) in the "imposed rhythm" mode. In children of 5-6 years old, with 7-year-olds, in response to mental load, a disharmony of the regulation of the CCS is established. The interdependence between the level of tension of the autonomic nervous system (ANS) and the degree of mental workload is substantiated. A correlation was found between the indicators of FRNP, SNP and ANS.

Article Details

Section
Статті
Author Biographies

Anna Serhiivna Kolesnyk, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

аспірант кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Liliya Ivanivna Yukhymenko, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

Doctor of Biological Sciences, Associate Professor
Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

References

Коровіна Л., Запорожець Т.М., Козакевич В.К. Вплив екзогенних чинників на соматичне здоров’я та автономну нервову регуляцію у дітей та молоді: монографія. Полтава : «Освітаінфоком», 2019. С. 1.

Коваленко С.О., Кудій Л.І. Варіабельність серцевого ритму. Методичні аспекти. Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2016. 298 с.

Lucini D., Norbiato G., Clerice M. Hemodinamic and autonomic adjustments to real life stress conditions in humans. Hypertension. 2002. Vol. 39, №62. P. 184-188.

Бережной В.В., Козачук В.Г, Орлюк І.Б. Нові можливості в лікуванні дітей з вегетативною дисфункцією // Современная педиатрия: Науч.- практ. журн. 2006. №1. С.165-170.

Baevsky R.M, Petrov V.M, Chernikova A.G. Regulation of autonomic nervous system in space and magnetic storms. Advances in Space Research. 1998;22(2):227–34.

Вербенко М.М. Вплив графомоторного навантаження на функціональний стан серцево-судинної системи у дітей 6-7 років. Вісник проблем біології і медицини. 2010. Вип. 1. С. 264—269.

Lucini D., Mela G.S., Malliani A. et al. Impairment in cardiac autonomic regulation preceding arterial hypertension in humans. Insights from spectral analysis of beat-by-beat cardiovascular variability. Circulation. 2002. Vol. 106, № 19. P. 2673-2679.

Воропаєв Д.С. Єжова О.О. Провідні показники варіабельності ритму серця підлітків як складові вегетативного компоненту психофізіологічного стану. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2012. № 2 (20). С. 3–10.

Лизогуб В.С., Хоменко С.М., Безкопильний О.П. Нейродинамічні властивості людини та методика їх дослідження : монографія. Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2019. 136 с.

Файнзильберг Л.С. Основы фазаграфии [Текст]: [монография] / Междунар. науч.-учеб. центр информ. технологий и систем НАН Украины и МОН Украины. Киев: Освита Украины, 2017. 263 с.

Хоменко С.М. Аналіз розподілу даних за допомогою Excel. Навчально-методичний посібник. Черкаси: ПП Гордієнко Є.І., 2007. 99 с

Коваленко С.О., Стеценко А.І., Хоменко С.М. Статистичний аналіз експериментальних даних за допомогою Excel. Навчальний посібник. Черкаси: Видавничий відділ Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, 2002. 114 с.

Хоменко С.М. Статистичні методи в природничих. Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2020. 109 с.

Лапач С.Н., Чубенко А.В., Бабич. П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel. Киев: МОРИОН, 2000. 320 с.

Stanton A.G. Primer of Biostatistics. New York: McGRAW-HILL Health Professions Division, 2000. 459.

Мінцер О.П., Потяженко М.М., Невойт Г.В. Короткий запис варіабельності ритму серця в клінічному обстеженні пацієнтів: навчальний посібник; серія «Системна медицина». Київ-Полтава, Інтерсервіс, 2022. 151 с.

Кокун О.М. Оптимізація адаптаційних можливостей людини: психофізіологічний аспект забезпечення діяльності: Монографія. – К.: Міленіум, 2004. 265 с.

Багінська О.В. Особистісно орієнтоване навчання руховим діям дітей 5-6 років в умовах дошкільного навчального закладу : автореф. дис... канд. пед. наук. К., 2008. С 12.

Most read articles by the same author(s)