uk Research of Aphididae of Cereals and Legumes of the Northeastern Ukraine

Main Article Content

Mukhina Olga Yuriyivna
Chepurna Natalia Petrivna
Melnychenko Natalia Vasylivna

Abstract

The article presents the results of research to establish the species composition of aphids – pests of cereals and legumes of agricultural farm of Kharkov region and analyzes their ecological and biological features. The research was conducted for several years in the spring and summer in the Kupyansk district, Kharkov region. A study of constant changes in the species composition of aphidofauna and recommendations for regulating the number of pests is very relevant today.

Article Details

Section
Статті
Author Biographies

Mukhina Olga Yuriyivna, Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovorody

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor Kharkiv National Pedagogical University named after G.S. Skovorody

Chepurna Natalia Petrivna, National Pedagogical University named after M.P. Dragomanova

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor National Pedagogical University named after M.P. Dragomanova

Melnychenko Natalia Vasylivna, National Pedagogical University named after M.P. Dragomanova

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor National Pedagogical University named after M.P. Dragomanova

References

Кузьменко Н. В., Гутянський Р. А., Попов С. І. і ін. Способи захисту польових культур від шкідливих організмів. Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України. Харків. 2020. 31 с.

Дереча О. А., Ключевич М. М., Бакалова А.В., Грицюк Н. В. Основи екологічно безпечного застосування пестицидів у інтегрованих системах захисту сільськогосподарських культур від шкідливих організмів агроценозів. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. 232 с

Рубан М. Злакові попелиці й трипси - небезпечні шкідники зернових злакових культур. Пропозиція. 2012. № 5. С. 64-69.

Рубан М. Б. Біляк С. М. Попелиці - шкідники озимої пшениці та регуляція їх чисельності в Центральному Лісостепу України. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2012. Вип. 176. С. 254-258.

Новиков В.И., Губанов И.А. Популярный атлас-определитель. Дикорастущие растения. Москва. Просвещение 2008. 416 с.

Зуза В. С., Гутянський Р. А., Кириченко В. В., Тимчук В. М. Атлас основних бур’янів Північно-Східної України. Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва НААН України. Харків. 2015. 124 с.

Хади Мерза Хамза Хади, Присный А.В. К познанию тлей (Heteroptera|: Homoptera: Aphididae), вредящих пшенице на юге Среднерусской лесостепи. Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. Естественные науки. 2015. №15 (212). Вып. 32. С. 74-83.

Станкевич С.В., Забродіна І.В., Бровін О.В. Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків, 2016. 218 с.

Морозюк С.С., Протопопова В.В. Трав’янисті рослини України. Атлас-визначник. Київ. Богдан, 2007. 216 с.

Доля М.М., Покозій Й.Т., Мамчур Р.М. та ін. Фітосанітарний моніторинг. Київ. вид-во ННЦ ІАЕ, 2004. 294 с.

Моргун В.В., Дубровіна О.В., Моргун Б.В. Сучасні біотехнології отримання стійких до стресів рослин пшениці. Физиология растений и генетика. 2016. Т. 48 (3). С. 196-214.

Алексеєва А.А. Попелиці групи Aphis fabae на первинних рослинах-живителях у весняно-літній період. Захист і карантин рослин. 2014. № 60. С.6-15.

Туренко В.П., Білик М.О., Кулешов А.В. Комплексні системи захисту сільськогосподарських культур. Харків: Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва., 2019. 330 с.