CURRENT COMPOSITION OF THE FISH POPULATION OF THE CHUMHAK RIVER BASIN (SULA RIVER BASIN)

Main Article Content

Юлія Куцоконь
Анастасія Шух
Анатолій Романь
Микола Щербатюк

Abstract

Встановлено сучасний видовий склад риб басейну річки Чумгак, басейн Сули, в межах Черкаської та Полтавської областей. Матеріал зібрано у 2017 та 2023 рр. на шести локаціях. Знайдено 16 видів риб, більшість з яких характерні для сусідніх басейнів (Удаю, Супою, малих приток Кременчуцького водосховища) та для басейну Сули загалом. За чисельністю серед досліджених особин домінували чебачок амурський (29,6%) та карась сріблястий (20,4%). Найпоширенішими були карась сріблястий (4 станції), чебачок амурський та вівсянка – по три станції. Найбільше, 9 видів, виявлено для нижньої ділянки річки в Полтавській області. Найменше, 1 вид, карась сріблястий, виявлено у верхів’ї Чумгака, с. Ковалівка. На всіх інших локаціях відмічено від 2 до 6 видів. Види, занесені до поточного переліку «Червоної книги України», у басейні відсутні. Знайдено три види з Резолюції 6 Бернської конвенції (щипавка звичайна, гірчак європейський, в’юн звичайний). Два чужорідні види (чебачок амурський, карась сріблястий) чисельні та поширені за рахунок невеликих рибних господарств. Інший, небезпечний чужорідний інвазивний вид, ротань-головешка, виявлений поки в одному місці, в р. Чумгак, у межах с. Ковтунівка. Виявлено два види неолімнетиків (колючка південна, бичок-цуцик західний), що поширилися з Дніпра. 11 видів є аборигенними, однак, за чисельністю переважають чужорідні види за рахунок їхньої більшої представленості у верхній частині басейну. Найціннішою ділянкою з природоохоронної точки зору є нижня течія Чумгака, де нами не виявлені чужорідні види, але присутні цінні реофільні за рахунок наявної течії. Інша частина басейну – це в основному стоячі водойми, де виживають витривалі невеликих розмірів види риб.

Article Details

Section
Статті

References

Годлевська О., Парнікоза І., Різун В., Фесенко Г., Куцоконь Ю., Загороднюк І., Шевченко М., Іноземцева Д. Фауна України: охоронні категорії. Довідник. Київ, 2010. 80 с.

Глотова Н., Куцоконь Ю., Подобайло А. Розподіл дрібнорозмірного рибного населення на мілководдях річки Удай НПП «Пирятинський» // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. 2012. Вип. 61. С. 10-11.

Каталог річок України / Г.І. Швець, Н.І. Дрозд, С.П. Левченко; Відп. ред. В.І. Мокляк. Київ, Вид–во АН УРСР, 1957. 192 с.

Куцоконь Ю.К., Квач Ю.В. Українські назви міног і риб фауни України для наукового вжитку. Біологічні студії. 2012. Т. 6, № 2. С. 199–220.

Куцоконь Ю.К., Романь А.М. Риби малих приток Кременчуцького водосховища в міжріччі Супою та Сули // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології. Тези X Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції (Київ-Канів, 19 – 21 вересня 2017 р.). Херсон: Видавець Грінь Д.С., 2017. С. 85 – 89.

Куцоконь Ю.К., Циба А.О., Подобайло А.В., Паньков А.В. Сучасний видовий склад рибного населення лівих приток Середнього Дніпра: Супою та Трубежа // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія. (Біологічні системи). 2016. Т. 8, вип. 2. С. 228 – 232.

Мовчан Ю.В. Риби України. Київ: Золоті ворота, 2011. 444 с.

Мовчан Ю.В., Романь А.М. Сучасний склад іхтіофауни басейну Середнього Дніпра (фауністичний огляд). Збірник праць Зоологічного музею. 2014. № 45. С. 25–45.

Подобайло А.В. Рибне населення середньої течії р. Удай // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології. Тези І Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції. Канів. 2008. С. 115-118.

Червона книга України. Тваринний світ. Київ: Глобалконсалтинг, 2009. 600 с.

Шух А.Є., Куцоконь Ю.К. Інвазивні чужорідні види риб – деякі локації масового скупчення // Знахідки чужорідних видів рослин та тварин в Україні. (Серія: «Conservation Biology З-75 in Ukraine». Вип. 29). Київ; Чернівці: Друк Арт, 2023. С. 502 – 503.

Kokodii S. Ichtyofauna of main rivers and floodplain lakes in Ukraine. 2023. Version 1.10. Ukrainian Nature Conservation Group (NGO). Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/fs4k7v accessed via GBIF.org on 2024-04-28.

Kottelat M., Freyhof J. Handbook of European freshwater fishes. Switzerland: Delemont, 2007. 646 p.

Kutsokon Y, Didenko O, Kvach Y, Shukh A, Yuryshynets V, Bekh V V, Buzevych O A, Gurbyk O, Leuskyi M V, Maksymenko M L, Marushchak O. Invasive and neolimnetic fish species in Dnipro, Danube and some others basins (Ukraine, 2022-2023). 2023. Ukrainian Nature Conservation Group (NGO). Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/g3majn accessed via GBIF.org on 2024-04-28.

Kutsokon Y, Roman A. The own findings of fish of Ukraine during 2001 - 2021. 2022. Version 1.6. Ukrainian Nature Conservation Group (NGO). Occurrence dataset https://doi.org/10.15468/zdqq8t accessed via GBIF.org on 2024-04-28.