On the 80th Anniversary of Birthday and 60 years of Scientific Activity of the Doctor of Chemical Sciences, Professor, Honored Science and Technology Worker of Ukraine – Boris Filipovych Minaev

Main Article Content

Oleksandr Oleksandrovich Panchenko
Yulia Anatoliivna Shaforost
Natalia Mykolaivna Karaush-Karmazin
Maksym Nikandrovych Gavrilyuk

Abstract

У статті висвітлено основні періоди життя, наукової та педагогічної діяльності доктора хімічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Бориса Пилиповича Мінаєва. Матеріали статті знайомлять читача з напрямків наукових інтересів ученого, до яких належать ефекти спинорбітальної взаємодії в молекулах та їх вплив на спектр, фотохімію, люмінесценцію, провідність, магнітні та хімічні властивості молекули. Борис Пилипович є автором концепції спин-каталізу та її застосування у ферментативному, гомогенному і гетерогенному каталізі. Роботи професора Мінаєва Б. п. добре відомі у світі, опубліковані у провідних міжнародних наукових виданнях і широко цитуються у світовій науковій літературі. На сьогоднішній день, за даними всесвітньої агенції «Scopus», Мінаєв Б. п. має рейтинг Гірша h = 47.

Article Details

Section
Статті
Author Biographies

Oleksandr Oleksandrovich Panchenko, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

Department of Chemistry and Nanomaterials Science,

Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi, Ukraine

Yulia Anatoliivna Shaforost, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

Department of Chemistry and Nanomaterials Science,

Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi, Ukraine

Natalia Mykolaivna Karaush-Karmazin, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Department of Chemistry and Nanomaterials Science, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi, Ukraine

Maksym Nikandrovych Gavrilyuk, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi

candidate of biological sciences, associate professor, director of the National Institute of Natural and Agrarian Sciences, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytskyi, Ukraine

References

Литвин В. А., Мінаєва В.О., Карауш-Кармазін Н. М., Баришніков Г. В. Учений, учитель, ентузіаст. Борис Пилипович Мінаєв. До 75-го дня народження. Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2018. 80 с.

Мінаєв Борис Пилипович: доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Біобібліографічний покажчик. Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. 117с.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. К.: Світ Успіху, 2009. 207 с.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Черкаси: Вертикаль, 2016. 184 с.